Farger, tegninger og pelstyper

Farger, Tegninger og Pelstyper 


Her er en oversikt over noen farger, tegninger og pelstyper som finnes på syrisk gullhamster. Siden vi avler på creambaserte og vilttegnede farger er det disse som blir prioritert. Fargene, tegningene og pelstypene presenteres med navn, genkode og bilder.