Hvorfor hamster?

Hvorfor velge hamster som kjæledyr?


Hamstere er ofte svært populære kjæledyr for barn og barnefamilier, men også for voksne. Man kan helt klart få mye glede  og mange morsomme stunder sammen med en hamster uavhengig av hvilken alder selv man er i. Det er uansett viktig å vite at det er et stort ansvar å eie et kjæledyr selv om det "bare er en liten hamster". Du/dere må ha stor nok plass til bur og utstyr, hamsteren må få mulighet til å kunne løpe fritt i rømningssikker luftegård eller på løs egent rom hver kveld(minimum 30 minutter), dere må ha noen som kan passe eller se til hamsteren daglig dersom dere skal på ferie og dere må ha økonomi både til å kunne kjøpe det den trenger i det daglige og ved uforutsette dyrlegebesøk.

En hamster er et lite dyr som har relativt kort levealder og det krever generelt lite iforhold til mange andre dyrearter. Det er  allikevel viktig å være godt forberedt før den kommer i hus. Dette vil si at du/dere må lese dere opp på fakta om hamsterarten, skaffe egnet bur, utstyr og fôr. Mye har endret seg på faktafronten de siste årene, så jeg vet pr dags dato ikke om noen bøker som inneholder oppdatert eller aktuelle fakta om Syrisk gullhamster. Jeg anbefaler derfor alle å lese faktasidene her på min hjemmeside, eller på www.norskhamsterklubb.no og www.hamsterforeningen.se for enda mer informasjon.Hamster som kjæledyr til barn:

Hamstere er svært populære førstegangskjæledyr for barn og mange voksne kan selv huske å ha eid en eller flere hamstere i sin barndom. Ifølge norsk lov får ikke barn under 16 år ha selvstendig ansvar for dyr. Dette betyr at det er foreldrene som står ansvarlig for det økonomiske, å tilse at dyret til en hver tid har det den trenger og jevnlig sjekke at det har det bra. Dersom barnet mister interessen etter en stund, skal ikke dette resultere i at den får null oppmerksomhet, utetid eller håndtering. En hamster har kort levealder(ca 2-3 år), så den bør få slippe bli en "kasteball" som må bytte hjem flere ganger da dette oppleves som belastende og stressende. Det er derfor svært viktig å forberede barnet så godt det lar seg gjøre før man går til anskaffelse for at det skal vite hva det innebærer å eie et kjæledyr. Ved kjøp fra oppdretter må man gjerne vente noen uker for at hamsterungen skal bli leveringsklar, men dette ser jeg på som positivt nettopp fordi man får bedre tid til å lese seg opp, forberede det som må til og det er fint for alle å ha noe å glede seg til. Jeg er absolutt positiv til at barn får vokse opp med dyr og at de tidlig kan lære å ta ansvar for et levende vesen. Barnet lærer å respektere dyr og får en god venn å være glad i. 

Hamsterens døgnrytme:
Hamsteren er et skumringsdyr. Dette betyr at det gjerne våkner sent om kvelden og er våkent om natten. Døgnrytmen er allikevel individuell hos hver hamster. Noen har flere våkenperioder også om dagen og ettermiddagen. Noen våkner tidlig og andre sent. Man kan i en viss grad påvirke når hamsteren skal våkne ved feks å legge inn ferskmat til en fast tid hver aften/tidlig kveld.

Velge hann eller hunn? 
Jeg vil ikke anbefale det ene kjønnet fremfor det andre. Hamsterens atferd, temperament, aktivitetsnivå og væremåte er svært individuell uavhengig av kjønn. Hos langhårede hamstere vil hannene få mye lengre pels enn hunnene og de kan kreve noe mer pelsstell. Hunnene kan ofte lagre mer mat og ha lettere for å legge på seg enn hannene. I motsetning til enkelte andre burdyr, er det ikke forskjell på hvor stramt det lukter av urinen til de ulike kjønnene. Noen hunner får en spesiell lukt fra kjønnsorganet ca hver fjerde dag i forbindelse med brunst. 

Kostnader:
Mange opplever at det kan være overraskende dyrt å kjøpe hamster siden hamsteren i seg selv ikke koster all verden. Dersom man ikke har bur eller annet utstyr fra før, så kan totalsummen fort ende på mellom 1500-3000 kr. Burene varierer veldig i pris, så dette er gjerne den største utgiften. Hvis planen er å ha flere hamstere i årene som kommer, anbefaler jeg å legge litt ekstra penger i et bur av god kvalitet. Dersom du/dere har plass, så lønner det seg alltid i lengden å kjøpe både bunnstrø, bedding og fôr i store pakker/poser. Siden hamstere spiser relativt lite og det gjerne går mange uker mellom hver gang man må bytte ut alt av bunnstrø, koster det ikke mye i måneden å ha en hamster. Dessverre kan ulykker skje og hamsteren kan bli syk. Det kan da være nødvendig med et besøk hos dyrlege. Dyrleger tar ikke hensyn til hamsterens størrelse, så en sjekk vil derfor koste det samme for en liten hamster som det det gjør for feks hund og katt. Det er derfor viktig at du/dere har en bufferkonto med noen tusenlapper tilgjengelig dersom noe skulle skje. 

Håndtering og temming:
Med en ny hamster i hus, kan man gjerne la den få være i fred den første dagen slik at den kan bli kjent i nytt bur. Selv om hamsterungene er vant med håndtering fra 2 ukers alder hos meg, kan det virke svært overveldende og skummelt for dem å bli skilt fra mor/søsken og det å flytte til nytt hjem med nytt bur, nye lukter og nye eiere de må forholde seg til. Det er helt vanlig at man må starte en ny temmningsprosess i nytt hjem. Noen anbefaler at man skal la hamsteren få være i fred i en hel uke før man starter håndteringen, men dette gjelder ikke for hamstere som er kommer fra oppdrettere som håndterer dem fra ung alder. For å skape en relasjon med gjensidig trygghet, er det lurt å drive med den hver dag, gjerne i flere omganger. Er dere usikre og redde, vil dette også kunne smitte over på hamsteren. Jeg vil anbefale å la den bli kjent med dere i buret først ved å la den lukte på deg/dere, få godbiter fra hånden, ha muligheten til å klatre opp i hånden osv. La gjerne buret være noe "kjedelig" i starten slik at hamsterens oppmerksomhet lettere rettes mot deg/dere. Da dere føler dere klare, kan dere forsøke å løfte den. Hvor lang tid den bruker på å bli trygg er svært individuelt og det er flere faktorer som spiller inn både som følge av arv og miljø. Hamstere blir sjeldent "kjærlige" på samme måte som feks en kanin. De er kjent for å være svært aktive små dyr, og som unge har de ofte ekstra mye energi og lyst til å utforske.  

Det er vanlig at hamsterunger kan oppleves som både spretne og vanskelige å håndtere for ferske hamstereiere som ikke er helt trygge på hvordan dette gjøres. Det kan ta litt tid før man blir trygg på hvordan man skal løfte og bære en hamster uten at man klemmer for hardt eller holder for løst. Det er viktig å holde et fast, stødig og bestemt grep slik at du ikke mister hamsteren i gulvet dersom den begynner å sprelle.Hamstere er skjøre dyr som lett kan ta skade av å falle fra høyder. For å unngå fall og evt skader som følge av dette er det lurt å bære hamsteren i feks et reisebur dersom man skal gå et lite stykke. Det anbefales å benytte seg av luftegård eller et lite rømningssikkert rom der du kan sitte på gulvet mens du øver på å håndtere den. Dersom man holder for hardt, kan hamsteren få vondt eller føle seg fanget og vil derfor forsøke å komme seg løs. Det kan som tidligere nevnt ta tid før du "knekker koden" og blir trygg på løftingen, men det hjelper også å bli bedre kjent med hamsteren på forhånd. Det er alltid viktig å være rolig da du håndterer den og unngår raske eller brå bevegelser da du skal klappe eller løfte den. En frisk hamster skal ikke bite uprovosert, så dersom dette skjer, er det ofte vi som har gjort noe feil. Hamstere er byttedyr, så de kan bite dersom de blir skremt, får vondt eller føler at de må forsvare seg.

Da man skal løfte opp en hamster, kan man gjerne forsøke å legge ned hånda slik at hamsteren får mulighet til å klatre oppi selv. Det er ikke alle hamstere som gjør dette, men da er det alltid viktig å forberede den på at den vil bli løftet opp før man tar tak i den. Noen hamstere kan syns det er ubehagelig og skremmende å bli tatt tak i ovenfra, så da kan det være lurt å komme inn fra en annen vinkel. Hold over ryggen og rundt magen uten at det blir for hardt. Støtt gjerne med den andre hånden under hamsteren.